Great fun was had by all at the “Family Blingo Teulu” last night. What a lovely way to raise funds for Cylch Meithrin Pwll Glas. A huge Thank You to Jodie Hughes (Treasurer) and all those who worked so hard to make this a very special family event.
Please keep your eyes open for other fund raising events such as:
Autumn Fair Saturday 19 October, local crafts and craft activities for children – 12.30-3.30 The Centre, Llanfwrog
Christmas Bingo, Saturday 7th December (more information to be announced soon)
Come along and join in the fun – You won’t be disappointed!

Cafwyd hwyl fawr gan bawb yn “Family Blingo Teulu” neithiwr. Ffordd hyfryd o godi arian ar gyfer Cylch Meithrin Pwll Glas. Diolch mawr i Jodie Hughes (Trysorydd) a phawb a weithiodd mor galed i wneud hwn yn ddigwyddiad teuluol arbennig iawn. Cadwch eich llygaid ar agor ar gyfer digwyddiadau eraill fel:
Ffair yr Hydref, Dydd Sadwrn 19eg Hydref, crefft lleol a gweithgareddau crefft i blant – 12.30-3.30 Y Ganolfan, Llanfwrog
Bingo Nadolig, dydd Sadwrn 7fed Rhagfyr (mwy o wybodaeth i’w chyhoeddi’n fuan) Dewch draw i ymuno yn yr hwyl – Ni chewch eich siomi!

Joanne Thomas
Joanne Thomas
Family Blingo Teulu
Family Blingo Teulu
Next event
Next event
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search