What a way to brighten up a miserable day. I popped up to visit the “Disability Sport Wales” event held at Eirias Park, Colwyn Bay today. Thankfully it stayed dry enough to watch some track events and of course to stand in awe as some tackled the climbing wall.

Once inside The Barn – WoW! What a flurry of activity. Football, cricket, golf, gymnastics and so much more. Athletes of all ages and abilities really having a great time. It was a bonus to meet up with Lee and Debs Kennedy with their amazingly talented son Matthew and twin daughters Amy and Hannah. All first class cricketers!
Listening to some of the parents there, it became apparent that we’re missing a trick. It’s not their disability that’s holding some back from becoming world class athletes. It’s the lack of funding available to help them reach for their very special star. Surely something can be done to address this?

Dyma’r ffordd gorau i godi ysbryd ar ddiwrnod diflas. Mi wnes ymweld â digwyddiad “Chwaraeon Anabledd Cymru” ym Mharc Eirias, Bae Colwyn heddiw. Diolch byth, roedd yn ddigon sych i wylio beth oedd yn mynd ymlaen ar y trac ac wrth gwrs edrych ar sut roedd rhai yn llwyddo I gyrraedd pen y wal dringo!

Unwaith y tu mewn i’r Ysgubor – WoW! Roedd yn llu o weithgaredd. Pêl-droed, criced, golff, gymnasteg a llawer fwy. Mabolgampwyr o bob oed a gallu yn cael amser gwych. Roedd yn fonws i gwrdd a Lee a Debs Kennedy gyda’u teulu dawnus. Pob un o’r plant yn gricedwr talentog.

Wrth wrando ar rai o’r rhieni yno, roedd yn amlwg ein bod yn colli cyfle. Nid eu hanabledd sydd yn dal rhai yn nôl rhag datblygu yn fabolgampwyr o safon fyd-eang. Diffyg ariannu sydd ar fai. Mae rhaid bod ffordd i gael gafael ar y broblem yma!

Joanne Thomas, Lee Kennedy and other members of Disability Sports Wales
Joanne Thomas, Lee Kennedy and other members of Disability Sports Wales
Upcoming schedule of events
Upcoming schedule of events
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search