Diolch yn fawr i bawb a gwnaeth trefni achlysur “Sir Ddinbych dros Ewrop” a gynhaliwyd yn Rhuthun heddiw. Da iawn chi, cynulleidfa dda

Many thanks to the organisers of the “Denbighshire in Europe” event held in Ruthin today. Excellent turn out.

Denbighshire in Europe - Joanne Thomas
Denbighshire in Europe - Joanne Thomas
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search