Great campaigning day with members of Clwyd West CLP and Shadow Secretary of State for Wales  Christina Rees in Colwyn Bay yesterday. Listening to the many concerns raised by the people we spoke to it’s obvious we need a Labour Government – now!

Diwrnod ymgyrchu gwych gydag aelodau EPL Gorllewin Clwyd ac Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Gymru Christina Rees ym Mae Colwyn ddoe. Mae’n amlwg wrth wrando ar y bobl wnaethom sgwrsio gyda mae angen Llywodraeth Lafur arnom ni – nawr!

 

Campaign day in Clwyd West with Christina Rees MP
Campaign day in Clwyd West with Christina Rees MP
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search